Міжнародний форум “Уповноважена освіта – стратегія для лідерства в ім’я майбутнього”

 

7 – 9 листопада 2000

Організатори:
Інформаційно-консультативний жіночий центр
Всеукраїнська асоціація уповноваженої освіти і комунікацій
Молодіжний рух за ґендерну рівність “Вперед”
Молодіжний жіночий ґендерний центр імені Н.Кобринської
Центр "Жіноча ініціатива"
Центр "Спадщина"


 

Міжнародний форум з уповноваженої освіти
"Лідерство в ім'я майбутнього"
7 - 9 листопада 2000

ЗвітВсеукраїнська асоціація уповноваженої освіти і комунікацій, Інформаційно-консультативний жіночий центр, Центр "Жіноча ініціатива", Таврійський центр ґендерних досліджень за підтримкою Жіночої мережевої програми Інституту відкритого суспільства, Програми "Схід - Схід" Інституту відкритого суспільства, Міжнародного фонду "Відродження" та Українського жіночого фонду провели міжнародний форум з уповноваженої освіти "Лідерство в ім'я майбутнього".
Форум проходив у Києві з 7 по 9 листопада 2000 року.

Основними завданнями Форуму були:
- досягти спільного розуміння і обізнаності в проблемах, що виникають у зв'язку з молодіжним лідерством, базованим на ненасильстві, ґендерній сенситивності і толерантності;
- привернути увагу громадськості до огляду ґендерних проблем в країнах колишнього Східного блоку, а також до розвитку нових форм ґендерної просвіти в цих країнах;
- створити мережу організацій для кращої координації діяльності між собою, а також між мережею і донорськими організаціями;
- обговорити перспективи розвитку руху уповноваженої освіти в пост-радянських державах, а також інтеграції цього руху в соціальне і політичне життя.
Країни-учасниці програми: Азербайджан, Грузія, Киргизстан, Литва, Молдова, Таджикистан, Узбекистан, Україна.
На Форумі були присутні спостерігачки з Казахстану та Росії.
Взяли участь у Форумі більше 120 осіб.

Учасниці та учасники проекту за два роки його реалізації були дуже різноманітними за всіма параметрами - віком, статтю, освітою, місцем проживання, національністю та громадянством. В цьому були складності здійснення програми, але це є і її набутком. Таку різноманітність не можна назвати хаотичною, бо основна ідея - в поступовому поліфуркаційному поширенні ідеї уповноваженої освіти. Впровадження почалося свого часу в 8 - 10 класах школи як таких, що найчастіше обираються для пілотного впровадження нового курсу чи програми (Курс "Практичне право" в школах України (2000)). Розвиток відбувався по вікових категоріях - до молодших класів і до коледжів і університетів. Нині напоготові початок роботи в дитячих садках, про це неодноразово говорили як педагоги, так і батьки і адміністрація освіти.

1999 року навчання пройшли більше 300 осіб. Переважно це були діти шкільного віку з України. Також було підготовлено 25 тренерів (20 жінок і 5 чоловіків) для національних команд 5 країн - Грузії, Киргизстану, Литви, Таджикистану, Узбекистану.

2000 року проект розвивався на кількох рівнях. В перелічених вище країнах робота йшла за сценарієм попереднього року в Україні, тобто на пілотних майданчиках в школах. Проект охопив близько 700 учнів та учениць поза Україною і близько 300 всередині. Цього року до проекту приєдналися ще дві країни - пройшли навчання тренери з Азербайджану та Молдови. В Україні, окрім шкіл, навчання проходило в двох університетах (Дніпропетровському та Таврійському) та двох педагогічних коледжах (Львів і Бердичів Житомирської області). Новою і цікавою формою впровадження програми стало в Україні використання її в літніх дитячих таборах, фінансованих АМР США через Академію розвитку освіти, яка адмініструє Глобальний проект навчальних програм. Окрім інноваційного досвіду, це стало подальшим крокуванням програми в плані її вдосконалення та глибшого розуміння. Цей короткий і неповний перелік допомагає побачити широту застосування програми, можливість різних форм її впровадження.

Програма знайшла схвалення і підтримку в багатьох державних установах - школах, коледжах, університетах, наукових установах, органах адміністрування освіти і на різних ланках державної влади. В різних країнах цей процес розвивається по-різному, проте нині вже можна із певністю сказати, що держава повертається обличчям до цієї інновації.

Це тим більше важливо, що в багатьох країнах розробляються спеціальні заходи щодо виконання рішень і рекомендацій Спеціальної сесії Генеральної Асамблеї ООН "Жінки у 2000 році: рівність між чоловіками і жінками, розвиток та мир у ХХІ столітті". В Україні це доручення Першого Віце-прем'єра України Ю. Єханурова від 24.09.2000. П. 4 цього документа говорить про сприяння "включенню до переліку обов'язкових дисциплін навчальних закладів та закладів підвищення кваліфікації державних службовців відповідних програм з питань рівних можливостей для жінок і чоловіків (ґендерна проблематика)." Сподіваюсь, ці декларації не залишаться лише на папері, а наше завдання - в активнішому впливі на реалізацію вказаних положень.

Практична діяльність супроводжувалася дослідженнями, хоча й нечисельними. Один напрямок стосується ґендера і лінгвістики, інший - безпосередньо впливу уповноваженої освіти на зміну в оцінках ґендерних ролей дітьми і дорослими, а також подальше бачення перспектив проекту.

Результати досліджень будуть оприлюднені окремо, проте хотілося би відзначити лише два моменти з другого дослідження, які варто навести в огляді програми і цілому.
По-перше, важливість навчання хлопців і чоловіків "новій", іншій відповідальності за сім'ю і дітей, яка містить не тільки і не стільки в "добуванні" грошей, а швидше перерозподілі сфер впливу та обов'язків за уповноваженим типом. До цього ми зверталися, коли говорили про проблеми програми і її завдання.

Інший цікавий аспект в тому, що при вивченні змін ґендерних ролей, а також їх оцінки самими жінками і чоловіками, вимальовується тенденція, що набуття рис уповноваження більшою кількістю жінок і чоловіків робить ці риси більш ґендерно нейтральними.

Звичайно, уповноважена освіта ще чекає на своїх дослідниць та дослідників, і нині окреслюються певні напрямки можливої співпраці в цій галузі як в Україні, так і на кросс-культурному рівні.

7 листопада Перший день роботи

Після відкриття Форуму та пленарного засідання проходила робота в секціях:
- Культуральні інновації уповноваженої освіти - взаємне збагачення країн учасниць
Група обговорювала історичні аспекти формування ґендерних стосунків в культурах різних країн, зміни в культурах, та місце уповноваженої освіти в цих процесах.

- Уповноважена освіта в школі
Обговорення точилося навколо широкого кола проблем, починаючи від конкретних успішних історій і до можливих форматів реалізації програми в школі.
Цікаві пропозиції було висловлено як молодими, так і дорослими учасницями і учасниками.

- Факультативні курси уповноваженої освіти у вищій школі
Основні питання, що розглядалися на секції, торкалися таких проблем:
1. Інституалізація курсу в навчальному плані вузу
2. Підготовка кадрів для проведення занять
3. Розгляд уповноваженої освіти в рамках окремої наукової парадигми

- Дослідження уповноваженої освіти
Присутні звернули увагу на такі важливі моменти як понятійний апарат, що використовується в уповноваженій освіті, науковий інструментарій, аналітичні підходи.
Говорили про необхідність враховувати переваги і недоліки кожного з видів дослідження та прийнятність їх застосування для вивчення програми.
Було відзначено, що уповноважена освіта іде шляхом практичної інтеграції ґендерної проблематики в напрямки основної уваги суспільства в питаннях розвитку (mainstreaming). В цьому її відмінність від шляху теоретичного вивчення цієї проблеми (ґендерних і жіночих студій).

- Дитячі табори як метод поширення і впровадження уповноваженої освіти
В своїх очікуваннях група висловила бажання дізнатись про те, чим відрізняються табори уповноваженої освіти від звичайних таборів; про роль навчальних таборів в уповноваженій освіті; з чого починати роботу такого табору і як її будувати.

Питання, які обговорювали:
- відбір учасників і учасниць;
- кількість дорослих в таборі;
- співвідношення дівчат і хлопців;
- тривалість проведення;
- мінімальні витрати;
- форма проведення (одноразова, постійно діюча...)
Результатом роботи секції стала ідея проведення Першої міжнародної навчальної школи за програмою уповноваженої освіти.

8 листопада Другий день роботи

Тренінги тренерів і молодіжний тренінг проходили водночас в трьох групах.
Темами всіх тренінгів стали, насамперед, ґендерні відмінності та їх виникнення, а також ґендерні стереотипи та ставлення до них суспільства.
Молодіжний тренінг більше уваги зосередив на глибшому усвідомленні проявів ґендерної нерівності та формуванні позитивних рольових моделей ґендерного розподілу ролей в сім'ї.

Тренінг підвищення кваліфікації ставив за мету розкрити концепцію розвитку уповноваженої освіти та презентувати деякі нові вправи з майбутніх блоків.
Молодіжна Генеральна Асамблея "Лідерство для майбутнього" як, певною мірою, форма молодіжного самоврядування форуму, підготувала пропозиції по кодексах ґендерної рівності. Слід відзначити, що кожен з трьох проектів містив складовою частиною базові правила уповноваженої освіти в цілому чи частково.
Презентації "Про ґендер з усмішкою" були веселими і емоційними, водночас глибокими і такими, що відображали ситуацію в країнах щодо ставлення як до концепції ґендера в цілому, так і до конкретних проявів ґендерної рівності чи нерівності.

9 листопада Третій день роботи

Підсумки результатів форуму відбулися як у вигляді звітів секцій, так і в засіданні координаторів проектів в країнах. Останнє прийняло рішення про заснування Міжнародної науково-практичної ради з питань уповноваженої освіти.

Основними завданнями Ради було визначено:
- просування ідей уповноваженої освіти;
- обмін досвідом;
- обмін інформацією;
- підтримка національних проектів;
- організація спільних міжнародних проектів;
- організація регулярних зустрічей (тренерів, дітей та всіх, хто зацікавлені в поширенні досвіду уповноваженої освіти);
- проведення спільних досліджень;
- організація міжнародної команди тренерів;
- встановлення зв'язку з іншими програмами;
- спільний фондрейзінг.
Емоційним підсумком форуму стало свято на вулиці перед конференц-центром з використанням музики, пісень, повітряних кульок.
Говорячи на уроках уповноваженої освіти про важливість впливу традицій, історії, культури народу на формування ґендерних ролей і стосунків, ми акцентуємо на тому, що цей вплив може, як перешкоджати, так і сприяти досягненню ґендерної рівності. У зв'язку з цим, ми й провели екскурсію, яку назвали "Київ - адреси уповноваження".
Ми знайомили з пам'ятками Києва, які дають уяву про глибину культурної спадщини країни - батьківщини уповноваженої освіти; згадали деякі визначні імена, чиї діяльність, переконання будувалися на позитивному сприйнятті життя і світу; чиї вчинки визначалися свідомим ставленням до власної долі; чиїми внутрішніми засадами були добро, світло, згода, пошана до іншої думки; чиєю головною ідеєю була повна самореалізація для загального поступу; побачили свідчення значної ролі в історії України жінок в усіх галузях суспільного життя: науці, культурі, політиці, мистецтві, літературі, просвітництві, меценатстві; відвідали історичні місця, пов'язані з постатями, що згадуємо під час наших занять.


Форум проаналізував зроблене за останні два роки і накреслив перспективи розвитку програми.

Які ж висновки та наслідки можна окреслити з роботи проекту за останні два роки.
Спільні тенденції спостерігаються в усіх країнах і в групах різного віку та складу
Знання цих моментів може допомогти нам в усуненні дихотомії при перенесенні соціального знання - наукового і практичного - з культури в культуру. На наш погляд, спільні тенденції виникають і розвиваються внаслідок різних причин, зокрема:
- спільної історії протягом попередніх, якнайменше, 50 років;
- використання попереднього досвіду, знань і навичок тренерів, базованих на підходах традиційної освіти;
- впливу на дітей структурного насильства, яке в багатьох країнах має подібні риси;
- гнучкості і, певною мірою, універсальності підходів уповноваженої освіти;
- особливості дослідження в процесі втручання, яке дає можливість швидко реагувати на потреби групи, навіть, якщо вони (потреби) не є яскраво вираженими.

В чому можна відзначити таку спільність тенденцій?
Кілька країн помітили, що група структурується приблизно до сьомого заняття. Саме тоді закінчується перша частина програми під назвою "Успішні комунікації". Можливо, на це є й інші причини, проте ця тенденція потребує більш детального розгляду. На наш погляд, дуже важливо підійти до розгляду концепції ґендера з позитивною дружньою атмосферою, яка допоможе розглядати такі складні питання, які рівність і нерівність, рівні права та рівні обов'язки тощо.

Ще однією спільною тенденцією можна відзначити зміни в дітей в опануванні інших предметів. Тобто діти змогли заговорити (деякі вперше за всі роки навчання), а тим самим покращити свої зовнішні успіхи в цих науках. Пам'ятаючи значення обмеженого мовного коду, ми вважаємо це важливим кроком вперед.
- Спільні тенденції підводять нас ще до одного важливого висновку - інтеграції, за допомогою програми, ґендера як важливої дилеми у весь процес виховання і просвіти. "Впровадження в соціологію досліджень про жінок" не означає вирішення проблеми ґендеру, оскільки ґендер стосується відносин ідентичності та поведінки чоловіків і жінок.

- Важливо також згадати можливість, необхідність чи потребу включення програми до обов'язкових навчальних планів, які формує держава Своєчасність такої імплементації, на наш погляд, повинна бути визначена індивідуально в кожному конкретному випадку, як по країнах, так і на місцевому рівні. Співпраця з державою важлива і необхідна, проте не слід вважати це основним критерієм розвитку програми, бо поспішні і непідготовлені кроки можуть нанести лише шкоду, перетворивши курс на профанацію .
- Наша робота, а також опитування тих, хто безпосередньо не заанґажовані в проект, але мають можливість спостерігати як за перебігом здійснення програми, так і за дітьми, які є її учасниками та учасницями, показали, що тут не може бути і не треба чекати швидких результатів. Вплив проекту швидше можна порівняти з ефектом від лікування гомеопатичними засобами, а не хірургічним втручанням. Справа в тому, що ми намагаємося подолати структурне насильство ненасильницькими методами, а тому повинні розраховувати на дещо тривалий процес.

- Аналіз ходу реалізації програми, а особливо її останніх місяців, також показує, що ми вступили в якісно новий етап розвитку - етап інтенсифікації, а тому важливо дивитися, насамперед, не на кількісні показники того, скільки людей змогли взяти в ній участь, а які структурні зміни і сталість розвитку наявні нині.

Наприкінці хотілося б висвітлити деякі проблеми і поставити кілька завдань перед програмою і тими, хто планує її розвивати і надалі.
Часто перешкодою в реалізації програми відповідно до її основних принципів заважає, як я вже відзначала, попередній досвід традиційних підходів в освіті, просвіті та вихованні в цілому. Таке ставлення знижує ефект спільної групової роботи і, певною мірою, суперечить самій уповноваженій освіті як школі і системі.
Безумовно, виникненню подібних проблем сприяють і такі причини, як слабка комунікація між майданчиками, насамперед, між національними майданчиками. Деякі з них не мають жодного комп'ютера (не кажучи вже про всіх тренерів) з модемом для оперативного зв'язку. Дехто з координаторів не мають власного телефону і факсу, через які можна було би також здійснювати зв'язок, координацію та інформаційну і технічну підтримку.

Така підтримка дуже потрібна ще й тому, що, на превеликий жаль, перелік літератури, яку можна було би застосовувати для розвитку програми, дуже обмежений, а національними мовами і поготів.

Ми вже зверталися до досліджень як шляху до більш глибокого і глибинного теоретичного обгрунтування. Це важливо шукати як в світовій науковій думці, так і у власній історії, традиціях, культурі, бо ми неодноразово переконувалися в тому, що в них можна знайти захист і підтвердження того, що ми робимо зараз.
Важливою проблемою, яку нам слід разом вирішувати, є активніше залучення хлопців і чоловіків до впровадження і розвитку проекту. Останній досвід, особливо в літньому дитячому таборі, показав високу готовність до входження в цей процес чоловіків. Тут велика надія покладається на чоловіків, які вже мають досвід тренерської праці за проектом.

Нові теми і вправи, як ми вже казали, є важливим важелем розвитку уповноваженої освіти. Зараз в процесі розробки знаходяться нові теми.
Це цінності, їх визначення і важливість в нашому житті. Такий блок передбачений, насамперед, для малят, звернення до яких, як відзначалося вище, також в перспективі розвитку.

"Підготовка до дорослого життя" - така умовна назва наступного блоку. Саме з назви, напевно, зрозуміло, що цей блок передбачений для тих, хто закінчує школу. Практичні аспекти такої готовності із урахуванням ґендерної дилеми будуть засадничими для цього розділу.
"Вижити разом" - назва частини, яка буде стосуватися зміни ставлення до свого здоров'я в цілому, і репродуктивного зокрема. Ця частина не збирається дублювати існуючі програми, бо вона більше ставитиме наголос на світоглядному боці проблеми.
Є й інші ідеї.

Дуже важливою проблемою, тим більше наприкінці завершення значного за розмірами і масштабом проекту, є, безумовно, фінансування і пошуки такої підтримки в цілому. На наш погляд, дуже важливо для життєздатності програми, пам'ятати про урізноманітнення джерел фінансування. Це стосується і розмірів можливої підтримки, і видів, і суміжних напрямків застосування програми, і міжнародних проектів, подібних цьому, що закінчується, або дво- тристоронніх тощо.

Міжнародна науково-практична рада з питань уповноваженої освіти накреслила такі заходи на найближчий час:

- інтенсифікація обміну досвідом;
- інтенсифікація обміну інформацією;
- просування ідей уповноваженої освіти;
- залучення до роботи Міжнародної Ради інших фахівців в дотичних галузях з метою розширення наукової і практичної бази програми;
- проведення впорядкування національних програм з метою надання ширшого поля інформування як тих, хто задіяні до програми, так і потенційних майбутніх учасників та учасниць;
- робота над подальшою інституалізацією програми в країнах та на міжнародному рівні;
- створення національних науково-практичних центрів з питань уповноваженої освіти;
- проведення Першої міжнародної навчальної школи за програмою Уповноважена освіта;
- підготовка і організація дитячих таборів, базованих на підходах уповноваженої освіти, а з часом і переходу на регулярні міжнародні (літні та/чи зимові) школи з уповноваженої освіти;
- проведення роботи з існуючими дитячими таборами з метою застосування в них виховних підходів уповноваженої освіти;
- ширший обмін методологіями, методологічними підходами та розробками між країнами-учасницями;
- організація проведення спільних досліджень, зокрема, з культурологічних аспектів формування ґендерних ролей і стосунків, а також джерел формування ґендерних стереотипів тощо;
- організація міжнародної команди тренерів;
- встановлення зв'язку з іншими програмами, як в межах фондів Сороса, так і таких, що існують поза ними;
- спільна діяльність з пошуку коштів;
- вироблення стратегії для написання спільних міжнародних проектів як на двосторонній основі, так і на багатосторонній.

 

Подяка:

Title: Hello... with Love
brought to you by Dearyou.com

To: Olena Suslova


SALAM! ZDRASTVUYTE! ZDOROVINKI BULI! LABAS! QOMORDJOBA!
Uvajaemaya pana Olena!
Spasibo vam! Spasibo vam oqromnoe za to,cto vi raspaxnuli pered nami dveri strani Upolnomocennoqo obrazovaniya!Spasibo za to ,cto vi sdelali nas ee jitelami!Spasibo
za to,cto vi zajqli v nas oqon!
Za te 5 dney,kotoriye mi proveli vmeste mi uznali neveroyatnoe kolicestvo novoy,
poleznoy informacii.Zanatiya v sekciyax,forum,qeneralnaya assambleya,ekskursiya-
vse eto poznakomilo nas s Upolnomocennim obrazovaniem nastolko ,cto mi “vlubilis”
v neqo bes pamati!Eti 5 dney ,provedennix vmeste bili samimi scastlivimi dnami v
nashix jiznax.Mi podrujilis tak krepko ,cto eshe ne rastavshis uje nacali skucat.
Upolnomocennoe obrazovanie prisustvovalo vo vsem,daje v nashix iqrax.
Mi vse ocen xotim vstretitsa na Noviy qod
Cto bi vi nam posavetovali?


S veroy, lubovyu, nadejdoy
Eyyubova Mehriban(Azerbaycan)
Bagirova Afet(Azerbaycan)
Quseyn-zade Eldar(Azerbaycan)
Djumaqurov Ilimbek(Kirqiziya)
Esenova Djildiz(Kirqiziya)
Azamat(Kirqiziya)
Rasqute Vayde(Litva)
Servayde Kristina(Litva)
Cucenas Vilus(Litva)
Mudjiri Vaxtanq(Qruziya)
Baratashvili Levan(Qruziya)
Xazratkulova Sitora (Tadjikistan)
Muxamedjanov Baxtior (Tadjikistan)
Marat(Tadjikistan)
Masha(Turkmeniya)
Dudar Anna(Ukraina)
Sharov Ilya(Ukraina)
Jena(Ukraina)
Qricelak Lesa(Ukraina)
Romanov Viktor(Ukraina)


Cox sagolun! Spasibo! Ache!
P.S.Izvinite,cto poslano ne russkim shriftom,potomu cto ne vse e-maili vosprinimayut eqo.
Mi Bakinci ocen x