Механізми моніторингу та протидії ґендерному насильству і дискримінації

Україна ратифікувала всі основні міжнародні документи в сфері прав людини, анти-дискримінації і протидії насильству як загалом, так і такі, що стосуються ґендерної проблематики. Незважаючи на те, що всі ці документи стали частиною національного законодавства, на практиці це не є ефективним. Нам потрібні чіткі механізми впровадження, які зроблять  цей процес більш уніфікованим, а тому більш дієвим.

Для створення такого механізму дуже важливо, щоби і органи влади, і громадські організації розуміли і були спроможні застосовувати міжнародні документи, зокрема Конвенцію про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок, а також Факультативний Протокол до неї. Підготовка та видання буклету з текстами згаданих документів та коментарів до них передбачається як одна зі складових проекту

Інша проблема стосується відсутності уніфікованого узгодженого визначення юридичного терміну «ґендерне насильство». Сьогодні різні частини українського законодавства  мають розпорошені статті, які стосуються окремих компонентів цього поняття – насильства в сім’ї, ґендерної дискримінації, сексуальних домагань тощо. Ґендерне насильство визнається сьогодні важливим пунктом міжнародного порядку денного з прав людини, проте і вказані документи на мають чіткості щодо цього поняття.

У програмах розвитку, зокрема Фонду народонаселення ООН використовується наступне визначення, яке може бути застосоване  в українських умовах:

"Ґендерне насильство – це насильство, яке стосується чоловіків і жінок і жертвами якого переважно є жінки. Воно виникає як наслідок нерівних владних стосунків між жінками і чоловіками. Це насильство, яке спрямоване проти жінки, тому що вона жінка, чи непропорційно впливає на жінок. Воно стосується (але не вичерпується) фізичної, сексуальної і психологічної шкоди включно із залякуванням, стражданнями, примусом та чи позбавленням свободи в сім’ї чи в суспільстві взагалі. Це також стосується насильства, яке чинить чи не зупиняє держава».

(ФН ООН, Ґендерна тематична група, 1998)

Це визначення чітко встановлює соціальні виміри і глибинні причини насильства проти жінок і дівчат. Без такого розуміння проблеми не може бути сфокусованої і відповідальної політики і зусиль з подолання насильства.

Іншою важливою проблемою є також інформація про становище чоловіків в Україні. Круглий стіл на цю тему є також частиною проекту.

Проект здійснюється за підтримки Фонду народонаселення ООН (ФНООН) в Україні.

http://www.unfpa.org.ua/